>> home >> over co-efficiënt

Over Co-Efficiënt

Co-Efficiënt Management Consulting is een adviesbureau dat zich sinds 1999 richt op het realiseren van structurele prestatieverbetering bij profit- en non-profitorganisaties.

Co-Efficiënt Prestatieverbetering

Slechts 63% van de doelstellingen uit strategische plannen wordt door organisaties gerealiseerd volgens een studie van Robert Kaplan en David Norton. Maar liefst 95% van de medewerkers is niet op de hoogte van de strategie of begrijpt de strategie niet.
(Harvard Business Review, oktober 2005)

Wanneer de strategie van een organisatie wordt geformuleerd, helpt Co-Efficiënt om – samen met u – doelstellingen en prestatie indicatoren helder te stellen om de strategie uit te kunnen voeren. We maken ze niet alleen helder, maar ook meetbaar. Zodat verbeteringen blijvend én zichtbaar zijn. Samen met de organisatie formuleren we vervolgens verbeterprojecten. En we begeleiden en coachen de verbeterteams bij de invoering. Ons uitgangspunt is daarbij om evenveel aandacht te schenken aan:

Aanpak integreert ‘hard’ en ‘zacht’

Organisaties kunnen alleen optimaal functioneren als ze zowel aandacht geven aan de blauwe - als aan de rode processen. Hard, ofwel Strategy, Structure en Systems en zacht, ofwel Skills, Staff en Style. Het resultaat telt. Daarom ontvangt u van ons niet alleen advies, maar ook training, coaching en begeleiding. Zodat het resultaat van ú is.

Wat onze klanten ervaren

Door toepassing van deze methodiek ervaren onze klanten:

Blauw rendement

Rood rendement

De Co-Efficiënt Prestatieverbetering methodiek ®

Na de intake doorlopen we samen met u de volgende stappen:

  1. We maken een beoordeling van de blauwe- en rode processen binnen uw organisatie op basis van een scan. Deze scan is zowel gebaseerd op een documentenreview als op de resultaten van interviews. Ook kunnen we met u een Lean traject starten, bijvoorbeeld door het uitvoeren van een 1e pilot. Zie Lean op deze site.
  2. Wij bespreken de resultaten van de scan met uw Management Team. U bepaalt welke verbeterprojecten u wilt uitvoeren.
  3. Wij coachen de verbeterteams. Maandelijks volgen we het plan en de resultaten. Onze inhoudelijke expertise ondersteunt het verbeterproces. zie Over ons en Business Management. We zorgen ervoor dat de verbeterteams concrete doelen stellen die binnen de gestelde tijd worden gerealiseerd.
  4. Wij trainen uw medewerkers in het verbeteren van de samenwerking en het realiseren van resultaten. Hierbij maken we gebruik van de Lifo® methodiek, de sleutelpersonen worden daarnaast gecoacht op basis van Co-Active Coaching. Zo verankeren wij een cultuur van voortdurende verbetering in uw organisatie.

Waarom Co-Efficiënt ?

In de volgende buttons leest u verder over onze Visie en Missie, Ons geloof in de Kracht van EN/EN en onze Kernwaarden."Perpetual optimism is a force multiplier."

– Colin Powell