>> home >> business management

Business Management

Business management: Het vertalen van verbetermogelijkheden in concrete resultaten

Met Businessmanagement geeft Co-Efficient Management Consulting invulling aan de blauwe processen (strategy, systems, structure), welke samen met de rode processen (staff, skills, style en als basis de shared values) tesamen het functioneren van iedere organisatie bepalen. Hieronder is dit deel van onze dienstverlening beschreven. Meer informatie over de ondersteuning van de rode processen vindt u onder de buttons Co-Active Coaching en Lifo en Trainingen.

  1. Prestatiemanagement
  2. Lean Management
  3. Optimaliseren ‘planning & control-cyclus’
  4. Vergroten rendement en winstgevendheid, versterken kostenbeheersing
  5. Invoeren Outputsturing
  6. Professionaliseren controlfunctie
  7. Begeleiden Shared service centers
  8. Interimcontrolling
  9. e-Business

Bedrijven gaan op dit moment de uitdaging aan om continue prestaties te verbeteren en waarde te creëren op alle niveaus in de organisatie. Daarbij worden ze gedreven door de huidige complexe concurrentieomgeving. Veel bedrijven ontdekken opnieuw de mogelijkheden van omzetverbetering als drijvende kracht achter prestatieverbetering, daar waar ze de laatste jaren de nadruk op kostenbesparing hebben gelegd. Zowel omzetverbetering als kostenbesparing vindt men belangrijk.

Hierbij zetten we vanuit Co-Efficient Management Consulting ervaren, hands-on adviseurs in op de werkgebieden:

Blauwe processen (strategy, systems, structure) en rode processen (staff, skills, style en als basis de shared values) sturen samen iedere organisatie aan. Hieronder treft u de dienstverlening binnen Business management; de blauwe processen.
Meer informatie over de ondersteuning van de rode processen vindt u onder de buttons Co-Active Coaching en Lifo en Trainingen.

In de vroege ontwikkelingsfase en bij relatief lage complexiteit van het bedrijf zullen de functies met name in de midden en de bovenste laag minder goed ingevuld zijn. Een analyse daarvan kan een eerste stap zijn van onze advisering.

ICT planning

Voorwaarde voor het opstellen van een ICT plan is dat de business-strategie voldoende gedetailleerd is. Is de doelstelling een sterk versnelde omzetgroei in een aantal jaar, dan maakt het in dit kader van ICT planning een groot verschil of de omzet verbetering gerealiseerd wordt door organische groei, innovatie van produkten of diensten, professionalisering van het verkoop apparaat, het openen van een nieuw verkoopkanaal of door middel van acquisities. Winstgroei kan bijvoorbeeld verkregen worden verlaging van inkoopkosten, het efficiënter maken van interne processen, het outsourcen van bedrijfsonderdelen of service verbetering.

Ieder van deze - slechts als voorbeeld genoemde - varianten waarmee de strategische bedrijfsdoelstellingen bereikt worden, resulteert in een andere e-Business- en ICT strategie. Investeringen in ICT en proces verbeteringen zullen ook telkens op een ander niveau in het genoemde drie lagen model ingestoken moeten worden.

Discussies met uw seniormanagement over wat de bedrijfsstrategie feitelijk inhoudt, het beoordelen van de mate waarin de huidige processen en ICT opgewassen zijn tegen de aanstormende veranderingen en het zoeken naar de aanpassing van het ICT beleid zijn een onderdeel van het sparring van onze adviseurs met uw seniormanagement.

Second opinion

Tenslotte komt het vaak voor dat ICT projecten meer tijd, mankracht en geld vragen dan oorspronkelijk gepland. Oorzaken daarvoor kunnen zijn een veranderd eisenpakket, voortschrijdend inzicht bij wat er echt nodig is, een onderschatting van wat verandering met zich meebrengt, kostbare ontwerp fouten, zwakke projectbeheersing en besluitvorming rond veranderingen of een kwalitatief zwakke personele bezetting in het projectteam.

Kernvragen die in dit verband proberen op te lossen zijn:


Wat kunt u van Co-Efficient verwachten?

Meer informatie?

Neem contact op met Louis Brackel
06 - 51 11 65 99

Links

Onze inspiratiebronnen

"Management is efficiency in climbing the ladder of success; leadership determines whether the ladder is leaning against the right wall."
– Stephen Covey