>> home >> co-active coaching >> wat is co-active coaching >> co-actief coachen, vanuit je intuÔtie

Co-actief coachen, vanuit je intuïtie

Artikel over Co-Active Coaching in Nederland door
Schouten & Nelissen (oktober 2006)

Wegens internationaal succes nu ook in Nederland: de opleiding tot co-actief coach. Anje-Marijcke van Boxtel van Schouten & Nelissen noemt de Amerikaanse methode passend bij de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen en biedt de opleiding als enige in Nederland aan. Wie daarna nog een half jaar doorzet kan internationaal gecertificeerd coach worden.

Diepste ambities

'Wat is één van je diepste ambities?' Met die vraag aan de aanwezigen begint de Amerikaanse Lori Shook een informatiebijeenkomst over co-actief coaching. Rondlopend moeten we elkaar die vraag stellen. 'Voor mezelf beginnen, rijk worden, veel reizen, trouwen': de antwoorden zijn niet verrassend. Maar het gaat erom de ander ernaar te vragen. "Vreemd genoeg doe je dat zelfs bij je beste vrienden meestal niet", zegt Lori.

Gesprek

Dan vraagt ze een vrouw naar voren voor een coachingsgesprek. 'Waar wil je aan werken?' Jeannette wil zelf coach worden. 'Kun je dat beschrijven?' 'Wat voor impact zal dat hebben op jezelf?' 'Als je dat in de toekomst bereikt hebt, wat zou je jezelf dan nu adviseren?' 'Niet opgeven', zegt Jeannette.

Mantra

Lori stelt alleen 'wat-vragen'. Ze vraagt niet naar het 'waarom'. Ook het verleden van de cliënt blijft buiten beschouwing; de aandacht van de coach richt zich op het heden ('dance in the moment') en de toekomst. De coach is nieuwsgierig en wekt nieuwsgierigheid op, maar mag geen oplossingen aandragen. Klanten moeten zelf het antwoord op hun vraag vinden, want dat vergroot de kans op succes. Volgens co-actief coaching is de klant daar goed toe in staat, want hij is creatief, vindingrijk en 'whole' (zoiets als 'allesomvattend'). Als een mantra komen die woorden regelmatig terug: 'creative, resourceful and whole'.

Wim Vermaak heeft Lori uitgenodigd. Hij haalde zijn certificaat Co-Active coaching in de VS, en legde het contact met S&N. Wat maakt co-actief coachen anders dan andere vormen van coaching?

Wim Vermaak: "Bij veel andere methoden past de coach technieken toe die uit het hoofd komen. Bij co-actief coaching worden de coachingskills deel van de coach als persoon. Het komt dus meer uit het hart; het ontwikkelen en aanscherpen van je intuïtie is een heel belangrijk onderdeel van de training."

Elke goede coach ontwikkelt toch een intuïtief vermogen?

"Ongetwijfeld zal een aantal dat doen, maar hier zit het heel sterk in de opleiding ingebakken. Ik heb de opleiding zelf in Amerika gevolgd. Toen was ik in dienst van IBM, dat deze aanpak tot interne standaard heeft verheven. Dat doen ze niet voor niets. Ik heb de methode zelf als coach met succes toegepast op het midden- en hoger management van IBM."

Wat deed je daarvoor bij IBM?

"Ik was Europees directeur van een business unit. Toen ik een managementopleiding volgde, ben ik geïnteresseerd geraakt in het opleiden en begeleiden van managers. Van een trainer hoorde ik van co-actief coaching. Ik had toen nog een paar jaar te gaan bij IBM, en het leek me mooi mijn loopbaan als coach af te sluiten. Nu ik vervroegd met pensioen ben, heb ik mijn eigen coachingpraktijk. Ik heb nu ongeveer twaalf cliënten, van kleine zelfstandigen tot directeuren bij bedrijven. Daarnaast werk ik samen met Schouten & Nelissen om de training voor co-actief coaching in Nederland op de markt te brengen."

Anje-Marijcke van Boxtel, jij bent verantwoordelijk voor de coachingsopleidingen van Schouten & Nelissen. Wat voegt deze training toe?

Anje-Marijcke: "S&N heeft nu een training coachingsvaardigheden, waarin de focus ligt op het coachen van mensen in hun functie. In onze masteropleiding coaching krijgen ervaren coaches wetenschappelijke kennis aangeboden die een rol speelt in coaching, en leren ze deze kennis te vertalen naar hun handelen. Co-active coaching is een internationaal geaccrediteerde opleiding waarin je je het vak op een heel intensieve manier eigen maakt.

"In co-active coaching kan het zowel gaan over werkgerelateerde als privé-vragen. Onze training staat open voor coaches en voor mensen die willen gaan coachen, al dan niet zelfstandig.

"Je kunt ook nog doorgaan voor een certificering bij de International Coach Federation. In Nederland wordt stevig discussie gevoerd over certificering. Nog niet bij alle klanten, maar zeker bij de aanbieders die coaches opleiden en verhuren, en bij de eenpitters die zich willen onderscheiden."

Wim: "Grote internationale bedrijven als banken, Shell en Philips vragen externe coaches om een ICF-certificaat. Die vraag is mij ook gesteld."

Anje-Marijcke:"S&N is al een keurmerk op zich, maar ook wij kijken naar internationale certificering. In deze hele golf van coaching vind ik het te eigenwijs om het zelf te willen regelen. Daarnaast willen we aan het vakgebied bijdragen door niet met het zoveelste model te komen. ICF is gedegen en geniet aanzien."

Waarom kies je dan specifiek voor co-actief coachen?

Anje-Marijcke: "Omdat het zo goed bij ons past. Het is heel veel doen: aan de slag! Ten tweede gaat het uit van een aantal mensbeelden die heel goed bij S&N passen. Ten derde is het geen goeroe-gedoe of een best practice, maar een methode die matcht met de nieuwste inzichten in de psychologie.

"Zwart-wit geformuleerd zijn we in Europa veeleer gewend te kijken wat iemand belemmert om effectief te zijn. We helpen mensen om belemmerende denk- en handelingspatronen op te lossen, om een zo effectief mogelijke gedragsverandering mogelijk te maken. Co-actief coachen heeft een andere aanvliegroute. De coach helpt vanuit deze methode mensen op zoek te gaan naar hun authenticiteit; waar zit je passie, je kracht, waar ga je voor in dit leven? Belemmeringen worden herkend, benoemd en geparkeerd".

Dat hoor ik andere coaches ook altijd vragen.

Anje-Marijcke: "Maar er zo gestructureerd naartoe werken, gedrag veranderen om je drives en talenten ook werkelijk te ontplooien, da's mooi hoor, dat werkt!"

Wim: "Bij co-actief coachen krijg je ook een stuk persoonlijke ontwikkeling. Er zijn oefeningen voor het stimuleren van je intuïtie, of het bepalen van je levensdoel. Je bent in deze opleiding steeds coach én cliënt; je ondergaat het proces zelf ook."

Anje-Marijcke: "Je hoeft bij een co-active coach dus niet met een (werk-)probleem te komen, je kunt er ook met een zingevingsvraag terecht, of de balans tussen werk en privé. Of als je weinig bezieling meer ziet in je werk. Die omslag om ook gezonde mensen te helpen zie je in de hele psychologie."

Wim: "Op de vraag wat co-active coaching is, stel ik meestal voor een sessie van een half uur te doen. Je moet het zelf ervaren. Je krijgt een aantal open vragen, waar je misschien nog nooit over hebt nagedacht. Zo ga je op een andere manier tegen dingen aankijken. Ik heb een cliënt gesproken die net ontslagen was. Die had een hoge functie en zat erover in de put. Een goede coach laat zien dat er meer manieren zijn er tegenaan te kijken. Dat maakt energie vrij om oplossingen te zien.

"Je besteedt veel tijd aan de vertrouwensrelatie met de klant, anders kom je niet tot dit soort gesprekken. Dat lukt niet altijd. Je hebt te maken met chemie; daar kom je achter in een intake-gesprek. Je ontmoet wel eens mensen waar je je niet toe aangetrokken voelt."

Wat is eigenlijk het verschil met het voeren van een goed gesprek? Dan reageer je toch ook intuïtief vanuit al je ervaringen en associaties?

Anje-Marijcke: "Dan reageer je vanuit wat jij ervan vindt. Dat is iets heel anders dan wanneer je weet waar bij de ander de pijn zit."

Wim: "Een goede co-active coach kan zijn oordelen en vooroordelen tijdelijk uitschakelen, in het belang van de cliënt. Een coach heeft niet de antwoorden, maar stelt de goede vragen."


"Every human being is naturally creative, resourceful and whole. No one needs to be fixed."
– Coaches Training Institute