>> home >> co-active coaching >> werking in bedrijven

Werkt coaching goed in bedrijven?

Vooral veel grote bedrijven hebben de waarde van coaching al ontdekt. In de VS zijn onlangs de resultaten gepubliceerd van een studie naar de kwantitatieve impact van coaching in bedrijven. Het ging om 100 executives, vooral van Fortune 1000 bedrijven. Bedrijven die coaching aanbieden aan hun executives hebben verbeteringen gerealiseerd in productiviteit, kwaliteit, organisatiekracht, customer service en waarde voor de aandeelhouders. Ze krijgen minder klachten van klanten en kunnen de executives die worden gecoacht beter behouden. Verder realiseren de bedrijven een gemiddelde return on investment (ROI) van bijna zes keer de kosten van coaching.

De voordelen die werden genoemd door bedrijven die coaching aan hun executives aanbieden, zijn verbeteringen in:

De voordelen van executives die coaching kregen: verbetering van:

In Nederland is soortgelijk onderzoek ook uitgevoerd. In Management Rendement verscheen een overzicht van de resultaten:

Wat zijn de resultaten als iemand gecoacht wordt?

Effect
Betere prestaties
Vermindering ziekteverzuim
Sfeerverbetering
Carrière verloopt beter
Stressvermindering

Percentage
83
64
63
62
55

Bron: Netpanel. Samenvatting onderzoek in Management Rendement nr. 11, november 2005

De International Coach Federation heeft ook een onderzoek gedaan naar de tevredenheid van klanten over professionele coaches. Daaruit bleek dat 98,5% van de klanten die aan het onderzoek meededen, aangeeft dat de investering in een coach het geld meer dan waard is. En 94% van die mensen heeft de overtuiging dat coaching een zeer levensvatbaar, opkomend beroep is.

Een sportcoach wordt ontslagen als hij geen bevredigend resultaat tot stand brengt. Hoe is dat bij u?

Voorafgaand aan de relatie spreken we duidelijk af wat u als klant kunt verwachten en welke verantwoordelijkheden er aan beide kanten zijn. Als één van beide partijen er aanleiding toe ziet, dan kan de coaching relatie voortijdig worden beëindigd.


" When the water starts boiling it is foolish to turn off the heat"

- Nelson Mandela