>> home >> co-active coaching >> wat mensen zeggen

Wat mensen zeggen na een coaching traject
bij Co-EfficiŽnt

Voor het eerst heb ik heel bewust en gestructureerd gekeken naar mijn gevoel, mijn patronen en mijn gedrag. En heb veel dieper dan anders nagedacht over dat van de mensen in mijn omgeving. Waar ik voorheen doorraasde op inhoud en weinig tijd besteedde aan gevoel / emotie ben ik mij nu veel meer bewust hoe belangrijk dit is en hoeveel rust/ balans, inzicht het me geeft als ik hier wél tijd voor neem.

Waar ik eerst mokte en geen uitweg zag, twijfelde, denk ik nu meer na over oplossingen en het bespreekbaar maken van issues. Ook ben ik sterker geworden in mijn eigen opvattingen, welke weg ik wil gaan en wat mijn interesses, uitdagingen,  doelen zijn. Ik ben me bewuster van mijn kwaliteiten en mijn tekortkomingen en probeer daar gebruik van te maken door bepaalde taken juist aan te pakken en andere taken af te stoten. Ook probeer ik mijn werk meer aan te passen aan mijn manier van werken: projectmatig en doelen stellen.
Om niet overspoeld te raken in het werk besef ik dat ik prioriteiten beter moet stellen en op tijd moet delegeren. Ik maak een betere planning en houd tegenwoordig ook- om daar van te leren - in mijn agenda bij waar ik mijn tijd qua werk aan besteed.

Coaching? Doen! Het heeft mij enorm geholpen en versterkt. Ik ben me bewuster van mijn emoties en patronen en dat maakt me completer en sterker als persoon.

AV, arts-microbioloog

Ik heb met beide handen de situatie aangepakt. Heb de stap genomen en mezelf open gesteld en bloot gegeven. Tijdens het coaching proces ben ik ook op beslissingen terug gekomen. Dat vereiste lef. Waar ik zeer blij mee ben is het feit dat ik nu echt inzichtelijk heb kunnen maken waar de pijnpunten daadwerkelijk zitten en hierdoor een aantal ‘vage’ vermoedens heb kunnen wegnemen. Kortom: het is voor mij nu concreet en ik heb het idee dat een zoektocht (die toch al enige tijd gaande was) eindelijk ten einde is gekomen.

Wat ik geleerd heb of waar ik in ieder geval bewuster van ben gemaakt is dat mijn waarheid niet de waarheid van de rest van de wereld is. Denken te weten wat de ander denkt is daarbij een valkuil die onnodig veel energie kan kosten en achteraf nog wel eens verspilde moeite blijkt te zijn. Zaken benoemen en hier omtrent communiceren kunnen hier een positieve bijdrage aan leveren, benoem het, communiceer het, maak het bespreekbaar.

Er is op zich niet zo heel veel anders, buiten het feit dat ik nu in een rustiger vaarwater zit. Daarnaast speelt de innerlijke rust een belangrijke rol en heb ik het idee me weer goed te kunnen focussen, met vertrouwen in de toekomst. Ik weet waar de zwakke plek zit en herken de situaties waarin ik problemen ondervind. Op basis hiervan kan ik inspelen op de situatie en zo voorkomen dat de situatie voor mijzelf nadelig uitpakt of dit in ieder geval beperken.

Coaching is een effectieve manier om in een veilige omgeving te ontdekken waar problemen door ontstaan en waar door sturing en zelf doen deze problemen duidelijker worden, en ook kunnen worden voorkomen. Er ontstaat ruimte voor nieuwe inzichten waar, op basis van gerichte opdrachten, in de praktijk mee wordt geëxperimenteerd en ervaring mee wordt opgedaan.

FJ, senior IT project manager

Heb nu nieuwe inzichten in mezelf over emoties en zelfvertrouwen. Vooral de openbaring dat ik meer emoties kan uiten, meer instem op moeilijke situaties is een doorbraak geweest. Eveneens andere ideeën over mezelf van vroeger.

Met coaching kun je jezelf verder brengen door kritisch over jezelf te denken en te kijken of je dingen anders kunt benaderen. Ik beveel het zeker aan!

PA, consultant

Toen ik met het coachingtraject begon was ik vrij onzeker in mijn nieuwe rol, met name naar het management.. Ik had niet duidelijk welke ruimte er was en hoe ik hier mee om kon gaan. In de tussentijd heb ik hier meer grip op en kan ik hier beter invulling aan geven.

Ik denk dat coaching in veel gevallen waardevol is en helpt bij problemen waar je dagelijks tegenaan loopt. Het helpt je om issues concreet aan te pakken en daar mee om te gaan. Belangrijk blijft dat je er voor open staat en dus open bent in de relatie naar je coach.

RK, managing consultant

Ik mag nu van mezelf missers maken en daarom lachen. Ik vertrouw nu meer op mijn natuurlijke stijl. En ik pak meer de regie in mijn nieuwe rol als leidinggevende. Ik vond het heel fijn om samen met jou als coach dit pad te bewandelen. Je hebt mij gezien in een fase van groei en ontwikkeling. Juist in deze fase was coaching heel belangrijk. Dank je wel voor jouw openhartigheid, het nodigde mij ook daartoe uit.

WH, teamleider bij indicatiestelling zorg

Fijn is de bevestiging uit dit traject dat ik mezelf goed ken en een stuk berusting dat alles wel goed komt, als de tijd daar is. Met behulp van coaching kwam ik tot confronterende nieuwe inzichten over mezelf, van binnenuit. Voor mij is de cirkel nu rond. De gesprekken zijn bevredigend geweest en ik heb nu duidelijk hoe ik verder ga. Dat geeft rust.

JH, startende ondernemer

Ik sta nu heel anders in het leven. Ik voel me krachtiger. Ik durf aan het roer te staan. Ik ben meer mezelf. Ik heb een andere kijk op mensen en op mijn omgeving gekregen. Ik zeg steeds meer nee tegen dingen die ik niet wil. Kan mijn eigen grenzen nu goed bewaken. En kan ook steeds beter dingen van bovenaf bekijken. Ik voel me een ander mens. Dat geeft kracht!
Het coaching traject is een ervaring om nooit meer te vergeten en die ik altijd bij me zal dragen. Heel graag wil ik je bedanken voor het vertrouwen en voor het er zijn. Jouw aanwezigheid geeft heel veel energie en is sparkling. Tijdens en vooral ook na de gesprekken worden telkens alle radars geactiveerd. Jouw enthousiasme en positiviteit blijven altijd nog lang na-ebben en werken ontzettend stimulerend. Dank je wel
!

RdV, internationaal marketing communicatie manager bij industrieel productiebedrijf

Ik heb nu meer zelfvertrouwen, uitstraling (rust) en gevoel dat ik het kan (presentaties geven). Mijn communicatie is korter en bondiger geworden, wat ook meer rust uitstraalt. Ik kan mijn verhaal beter vertellen. Tijdens de coaching gesprekken ben ik me bewust geworden van wie ik ben en hoe mijn gedrag is. Hoe dit overkomt op anderen. Ik heb geleerd hoe het aanpassen van mijn gedrag positief effect heeft. Ben blij dat ik dit traject heb kunnen doen en dat ik doorgezet heb. Dank je wel!

RN, consultant

Er is een enorm stijgende lijn zichtbaar tussen vorig jaar en nu. Ik ben nu zeker van mijn zaak en weet dat ik een positieve bijdrage kan leveren aan mijn klanten en collega’s. En dat ik goed weet waar ik mee bezig ben. Die zekerheid straalt enthousiasme uit.
De reden van de coaching was dat ik meer overtuigend wilde zijn naar klanten toe, beter in mijn vel wilde zitten en minder onzeker wilde zijn. Ik weet nu dat het niet nodig is om me onzeker te voelen. De coaching werkt! En ik vond het ook erg leuk om te doen. Met vertrouwen en een prettig gevoel in een rustige omgeving.

RN, system engineer
 

Wat mensen zeggen na een teamcoaching traject van Co-EfficiŽnt

Ik zie nu veel scherper de rol en invloed die ik heb binnen de groep. Ik ben meer aanwezig op een zelfverzekerde manier. Ik neem gemakkelijker leiding en maak duidelijker keuzes. Ik spreek mijn collega’s eerder en eenvoudiger aan, als ik dat ZELF van belang vindt. Minder vaak denk ik: maar wat zou-ie van me vinden? Ik ga er van uit dat het uitspreken zelf al goed is en dat het ook goed ontvangen wordt.

Ik bespeur meer vrolijke gezichten en stemmen, meer persoonlijk en inhoudelijke betrokkenheid, meer complimenten, meer feedback. Ik vind dat er meer vertrouwen en openheid is ontstaan. De veiligheid is nog niet groot genoeg, maar wel groeiende en de intenties zijn goed.

HV, ingenieur/adviseur

Er is meer onderling vertrouwen. Eerdere rangordes en gewoontes lijken verbroken. Ik ben er blij mee dat ik de sessies een eerlijke kans heb gegeven door zoveel als mogelijk open en eerlijk te zijn en mee te doen waar mogelijk.
Ik heb weer zin om in dit team te werken en hier energie in te steken.

EV, consultant


Resultaat van de teamcoaching?
- Het besef en identificatie van de remmingen/onvrede bij
  (jonge) collega’s.

- Het formuleren/herkennen van randvoorwaarden voor
  bieden veilige omgeving

- Geven en krijgen van feedback: wat doet het met jou, wat
  doet het met de ander

- Meer saamhorigheid in de groep
- Inzicht in de communicatie met mensen. Mensen zijn van
  verschillend allooi (rood, blauw, groen, geel) in 1 setting
  (vergadering of team). Daar moet je je bewust van zijn en
  mee werken.

JH, adviseur


"Do not dwell in the past, do not dream of the future,
concentrate the mind on the present moment."

– Buddha