>> home >> onze toolkit >> lifo®

Lifo® Life Orientations

“Peter gaat altijd veel te snel en vergeet daarbij belangrijke details.”
“Eric is zo’n muggenzifter, het schiet gewoon niet op.”
“Anja is wel gezellig, maar eigenlijk heeft ze maar weinig inhoud.”
“Kees werkt wel heel hard, maar hij heeft altijd zijn deur dicht, alsof hij geen contact met ons wil.”

Lifo® is een manier om meer inzicht te krijgen in je eigen voorkeursgedrag en het gedrag van anderen. De verschillen in benadering van mensen worden meteen al in de eerste sessie heel duidelijk.

Iedereen zal het ondernemende type herkennen, dat snel actie neemt. Of de persoon die naar hoge kwaliteit streeft en wat meer tijd nodig heeft. Of de man die hecht aan de structuur en de stapsgewijze aanpak. Of de gezellige collega, die vooral een goede sfeer wil creëren. We kennen ze allemaal!

Doordat de Lifo® aanpak een niet-normatieve methode is – geen enkel gedrag is goed of fout – ontstaat er juist waardering voor de verschillen en leert men effectief in te spelen op en gebruik te maken van elkaars sterke eigenschappen. Op een heel plezierige, gemakkelijke en herkenbare manier worden verschillen bespreekbaar gemaakt. Het programma is zo ingericht dat er als vanzelf respect ontstaat voor die verschillen.

Deze methode is in de Verenigde Staten in de jaren zestig ontstaan en in de afgelopen decennia doorontwikkeld. Het is de basis van een hele reeks programma’s, zoals Teamgericht functioneren, Persoonlijke Effectiviteit, en Commercieel Handelen. De resultaten zijn gebaseerd op een vragenlijst die iedereen in een kwartier kan invullen. Het verwerken van de theorie gebeurt tijdens de training of individueel in een coaching gesprek met veel oefeningen. Het kan daarna direct worden toegepast in de dagelijkse praktijk met projecten die al lopen.

Achtergrondinformatie

Inzicht in gedrag

LIFO is een werkstijlenmethode. Het programma is ontwikkeld in de VS en is gebaseerd op 35 jaar ervaring. De methode geeft u inzicht in uw gedrag in allerlei situaties. Maar ook in uw persoonlijke doelen, attitude en gevoelens.

Werkstijlen

LIFO onderscheidt 4 hoofdstijlen. Ieder mens heeft een favoriete werkstijl. Of een combinatie van stijlen. Het is niet zo dat er maar 4 typen mensen bestaan. Juist de individuele score geeft aan wélke stijl favoriet is (of zijn) en hoe die ondersteund wordt (of worden) door hulpstijlen. Er is geen goede of slechte stijl. Wel een (hoofd)voorkeurstijl waarbij sterke punten en valkuilen duidelijk zichtbaar worden..

Sterke punten optimaal inzetten

Inzicht in uw eigen voorkeurstijl leert u uw sterke punten optimaal in te zetten. Ook leert u op heel ontspannen wijze hoe u de valkuilen van uw voorkeurstijl kunt herkennen. De situaties en de lesstof zijn heel praktisch en toegankelijk. U vergroot uw inzicht in uw eigen functioneren en in dat van anderen enorm en in korte tijd.

Toepassing in de praktijk en ontwikkelingsstrategieën

LIFO stimuleert en leert op een heel gemakkelijke manier om even afstand te nemen en goed te kijken naar uw eigen gedrag. Als u herhaaldelijk frictie ervaart in de communicatie met collega’s of klanten, dan zult u de verschillen herkennen. Daarna kunt u - als u dat wilt - een bewuste keuze maken om elementen in uw communicatie te veranderen of bij te stellen. Zodanig dat de communicatie beter aansluit bij de voorkeurstijl van de ander.
De route naar verbeterde communicatie met anderen bestaat uit zes ontwikkelingsstrategieën die in het LIFO programma worden uitgewerkt:
1. bevestigen
2. kapitaliseren
3. temperen
4. aanvullen
5. uitbreiden
6. overbruggen

Gemeenschappelijk kader

LIFO werkt erg goed bij trainingen van groepen. Het geeft groepen namelijk een gemeenschappelijk kader. Het is voor iedereen gemakkelijk en snel herkenbaar. Bij individuele coaching geeft LIFO direct inzicht in uw eigen handelen. U kunt LIFO direct toepassen in uw eigen praktijksituaties. Handige werkboeken die theorie en praktijk combineren en meteen omzetten in uw eigen actieplannen, zijn daarbij behulpzaam.

Toepassingsmogelijkheden

Wat u met LIFO® kunt doen en bereiken

Historie

Het LIFO model is eind jaren zestig ontwikkeld door Dr. Stuart Atkins en Dr. Allan Katcher. Zij waren geïnspireerd door Erich Fromm in zijn boek “de zelfstandige mens” (Man for himself). Hierin werden vier verschillende oriëntaties van de mens uitgelegd. Een andere bron van het model wordt gevormd door het gedachtegoed van Carl Rogers. Hij ontwikkelde de visie dat de mens een aangeboren behoefte heeft om zich te ontwikkelen. Het stimuleren van deze behoefte door het spiegelen van gedrag bleek vaak effectiever dan het alsmaar omkijken naar negatieve ervaringen uit de jeugd. Ook Maslow, met zijn behoeftepiramide en theorieën van zelfactualisatie werd in de LIFO methode betrokken. In 1968 resulteerde dit in de eerste LIFO vragenlijst bij organisaties zoals Mattel Toys, General Foods en U.S. Steel.

Mensen raakten gefascineerd door de niet-kritische, gemakkelijke interpretaties van de uitkomsten van de vragenlijst. En ze waren enthousiast over de objectieve manier waarmee men met elkaar kon praten over elkaars sterkten. In eerste instantie was er het verrassingseffect en veel plezier. Vervolgens wilde men weten wat men kon doen met het nieuwe zelfinzicht.

Atkins en Katcher merkten dat de vraag naar de LIFO methode veel groter was dan hetgeen zij konden aanbieden. In de jaren zeventig begonnen zij daarom met het aanbieden van licentietrainingen aan organisatie adviseurs en trainers. De focus werd gericht op executive coaching, teambuilding, management development, individuele productiviteit en communicatie. Zo werd het LIFO pakket ontwikkeld.

Sinds het ontstaan is de LIFO methode en de LIFO training gebruikt en gevolgd door meer dan 8 miljoen mensen in 20.000 organisaties in 28 landen. BCon, één van de eerste LIFO trainers in de wereld en één van de grootste consulting firma’s in Japan heeft in 2000 het LIFO concept overgenomen van Allan Katcher International, Inc. en Stuart Atkins, INc. En in 2001 zijn de bedrijven gefuseerd.

Links

Voor een internationale informatiebron over de LIFO methode: www.lifeorientations.com

Meer informatie?

Neem contact op met Louise Kemps
06 – 52 313 474

 "A journey of a thousand miles begins with a single step."
– Lao-Tzu