>> home >> onze toolkit>> vragenlijst

Vragenlijst

LIFO® Vragenlijst Persoonlijke Gedragsstijlen

Het doel van de vragenlijst en de interpretatie is om met u in gesprek te komen. Het is geen blauwdruk van uw persoonlijkheid. Meer een verwoording van een aantal voor u vertrouwde gedragspatronen.

Wat vertelt de vragenlijst

De interpretatie geeft u inzicht in de positieve, productieve kanten van uw LIFO stijl. Tevens krijgt u een aanwijzing wat mogelijke contraproductieve kanten zijn van uw stijl.

Het is vaak moeilijk uw eigen gedrag en het gedrag van anderen op een objectieve manier te beschrijven. De kracht van de LIFO methode is dat deze gedrag zonder waardeoordelen bespreekbaar maakt.

Wat vult u in

In de vragenlijst krijgt u uitspraken voorgelegd met steeds vier reactiemogelijkheden per uitspraak. Wat zou u doen in dat geval? We vragen naar uw werkelijke gedrag en niet naar het gedrag waarvan u denkt dat dat het meest gewenst is. U vult vervolgens de rangorde van uw voorkeur in, met een score van 4 naar 1.

Uitkomst

Met behulp van het scoringsformulier krijgt u een indruk aan welke stijlen u de voorkeur geeft en hoe sterk deze zich in uw gedrag zullen vertalen. Het geeft herkenning en leert u beter met anderen om te gaan.

Links

Klik hier om de vragenlijst in te vullen.

Bent u ook benieuwd naar uw Lifo® profiel en wilt u een Vragenlijst invullen? Daarvoor hebt u een gebruikersnaam en een wachtwoord nodig. Neem hiervoor contact op met Louise Kemps
06 – 52 313 474


"Success is the ability to go from one failure to another with no visible loss of enthusiasm"
– Sir Winston Churchill