>> home >> onze toolkit >> Neuro Linguisitsch Programmeren (NLP)

Neuro Linguisitsch Programmeren (NLP)

Hoe creëer je excellentie? NLP is een breed vakgebied dat wij gebruiken om mensen (individueel en in teams) te helpen het resultaat te creëren dat ze voor ogen hebben. Leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leven in plaats van zich slachtoffer te voelen van omstandigheden en anderen. Bewust worden van de rol van het onbewuste, dat ons gedrag stuurt in automatismen, gewoontes, patronen. Doorbreken van patronen. Veranderen van belemmerende gedachten en overtuigingen in versterkende overtuigingen. Niet alleen praten over verandering, maar verandering ervaren, in alle zintuigen. Zowel bij individuen als in teams maken we gebruik van ondermeer het NLP communicatie model, werken met alle zintuigen (submodaliteiten), visualisaties, werken met en het integreren van delen, ankeren, Time Line, metaprogramma’s."you’re mind is like a parachute, it only works when it is open"