>> home >> onze toolkit >> Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI)

Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI)

Gebaseerd op het werk van Kim Cameron en Robert Quinn. Zij hebben een quick scan ontwikkeld, een instrument waarmee de organisatiecultuur snel en sterk kan worden gekarakteriseerd. Hieruit blijkt of de organisatie een marktgerichte cultuur, een familiecultuur, een beheerscultuur of een adhocratische cultuur heeft. Met dit instrument is zowel de huidige situatie in kaart te brengen als ook de gewenste situatie. De verschillen waaraan gewerkt kan gaan worden, worden hiermee snel in kaart gebracht.


"Success is the ability to go from one failure to another with no visible loss of enthusiasm"
– Sir Winston Churchill