>> home >> onze toolkit >> Radical Collaboration

Radical Collaboration

In bijna alle samenwerkingssituaties bestaan verschillende belangen. En waar verschillende belangen spelen, liggen conflicten op de loer. De methodiek Radical Collaboration is relevant voor iedereen die beter om wil leren gaan met tegenstellingen, meningsverschillen en conflicten. Mensen leren achtergronden en processen van samenwerken en conflicten kennen. Zij kunnen daardoor bewuster en effectiever sturen op gezamenlijk resultaat en een veerkrachtige relatie.

Radical Collaboration is in het bijzonder nuttig voor hen die verantwoordelijk zijn voor het creëren van betere samenwerking binnen organisaties. In onze driedaagse interactieve Workshop leren deelnemers vijf praktische vaardigheden aan, welke essentieel zijn voor het bouwen aan gezonde samenwerkingsrelaties. Deze vaardigheden zijn voorwaarden voor het bouwen aan veerkrachtige samenwerkingsrelaties.

Resultaten
Radical Collaboration leidt tot :

Kenmerken
Kenmerkend voor Radical Collaboration is, dat de nadruk ligt op de belangen van beide partijen: een gezonde samenwerkingsrelatie impliceert namelijk dat wederzijdse belangen worden gerespecteerd, waarbij de samenwerking is gediend bij een lange termijn strategie. De toegevoegde waarde zit hierin, dat de persoon zich helemaal bewust is van de rol van zijn eigen normen, waarden en gevoeligheden en deze zó hanteert dat hij contact maakt dat gericht is op gemeenschappelijk succes.

Uit veel onderzoek over deze werkwijze blijkt de effectiviteit van samenwerken met ca. 50% te verbeteren en het gemak van problemen oplossen met ruim 30% toe te nemen.  (zie ook: www.radicalcollaboration.com)

Literatuur: “Radical Collaboration. Five essential skills to overcome defensiveness and build successful relationships” door James Tamm en Ronald Luyet. In het Nederlands verschenen onder de titel “Samenwerken”"In the middle of difficulty lies opportunity."
– Albert Einstein