>> home >> over co-efficiënt >> visie en missie

Visie en Missie

Co-
we doen het samen
Efficiënt
op een efficiënte manier
Co-Efficiënt
die het resultaat vermenigvuldigt
Management
met managers en hun teams
Consulting
waarbij we ervoor kiezen om de juiste
dingen goed te doen

Co-Efficiënt Management Consulting is een adviesbureau dat zich richt op het realiseren van structurele prestatieverbetering bij profit- en non-profitorganisaties.

De missie luidt:

Co-Efficiënt Management Consulting wil haar klanten helpen zicht te geven op de prestaties die zij in het licht van hun strategie resp. beleid moeten behalen, deze prestaties helpen meetbaar te maken, om zodoende samen met hen het realiseren van structurele verbeteringen van de prestaties zeker te stellen. Daarbij geeft ze evenveel aandacht aan

Wij helpen onze klanten door middel van:

In het denken en handelen van de adviseurs van Co-Efficiënt Management Consulting zijn de woorden ‘samen’, ‘efficiënt’ en ‘effectief’ sleutelbegrippen.

De aanpak kenmerkt zich door een sterke bedrijfsmatige invalshoek en een no-nonsense houding. Daarbij zijn we in staat om onze kennis niet alleen te gebruiken voor conceptontwikkeling maar deze ook te vertalen naar praktische invoering.

Wij geloven in de kracht van EN/EN, lees hierover verder >>"Advice is judged by results, not by intentions."

– Cicero