>> home >> over co-efficiënt >> onze inspiratiebronnen
>> kostenbeheersing een hot topic!

Kostenbeheersing een hot topic!

Maar weet u wel waar u uw geld verdient…, en waar u het verliest?

In het huidig tegenzittend economisch tij is er extra veel aandacht voor kostenbeheersing. Concepten onder diverse labels, zoals: activity based costing, cost management, kostentoerekening, maken het voor organisaties mogelijk om kostprijzen te bepalen en tot kostenbeheersing te komen.

Elke organisatie zou in staat moeten zijn regelmatig een aantal zeer basale vragen te beantwoorden, zoals:

Co-Efficient Management Consulting helpt u om zicht te krijgen op winstgevendheid en de mogelijkheden tot verbetering daarvan.

Voor de beantwoording van bovenstaande vragen is er Cost management nodig. Dit komt op het volgende neer: zorg eerst dat je weet welke kosten een directe relatie hebben met datgene waarvan je de kosten wilt weten - bijvoorbeeld een product of klant. Reken vervolgens indirecte kosten -bijvoorbeeld overheads- toe met een heldere allocatiesleutel aan die producten of klanten. Dat lijkt makkelijk nietwaar?

Maar Cost management is geen exacte wetenschap. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. In de praktijk blijken organisaties grote moeite te hebben om inzichtelijke kosteninformatie te genereren, en inzicht te krijgen in de winstgevendheid van producten, klanten en activiteiten. Veel organisaties hebben weinig inzicht in de kostprijs van hun verschillende diensten.

Velen onder u weten niet waar u uw geld verdient, en waar u het verliest is onze schokkende ervaring! De bruto winst hebben we meestal wel in beeld (denken we!), maar wat we netto per produkt, klant of distributiekanaal, etc verdienen is bij de meeste organisaties NIET bekend! Bedenk U dat de verlies- en winstrekening er meestal zo uitziet:


Een groot deel van de kosten zijn ‘verborgen’ als indirecte kosten: kosten van ICT, R&D, verkoop etc. Die kosten hebben een minder duidelijke relatie met de produkten, klanten etc. U maakt die kosten om zich te onderscheiden ten opzichte van uw concurrenten, of om bijv. grote klanten een speciale behandeling te kunnen geven. Wat dat voor die grote klant extra kost heeft u niet in beeld.

Binnen overheidsorganisaties kent men ook een dergelijke kostenstructuur. En een vergelijkbare kostendynamiek als gevolg van de vraag van veeleisende specifieke doelgroepen, nieuwe wetgeving etc.

Hoe is het zo gekomen? Veel organisaties zijn in de afgelopen decennia vooral geïnteresseerd geweest in de winstgevendheid en daarmee kosten van bedrijfsonderdelen of landorganisaties. Externe rapportage informatie, t.b.v. aandeelhouders resp. subsidiegevers - per kwartaal of halfjaar - werd tevens gebruikt voor interne sturing, en dan vaak alleen voor de directie. Inzicht in de totale kosten van producten, productlijnen of specifieke klant- en doelgroepen kwam hiermee op een tweede plan. De huidige economie zorgt ervoor dat veel organisaties steeds meer inzicht willen in product- en klantwinstgevendheid. Meer groepen managers willen op meer frequente basis kosteninformatie. Hiervoor moeten volledig nieuwe cost management systemen ontwikkeld worden.

Ook zijn veel organisaties bezig net het optimaliseren van de portfolio van producten, diensten, markten, klanten en verkoopkanalen. Ook overheidsorganisaties zijn hier meer en meer mee bezig. Deze optimalisatie kan starten met het inzichtelijk maken van hun bijdragen aan de totale winst.

Dit inzicht kan worden verkregen door een overzicht te maken waarin op de X-as de producten, diensten, markten, klanten en/of verkoopkanalen zijn geplaatst in de volgorde van de bijdrage aan de cumulatieve winst en de Y-as de cumulatieve winst weergeeft. Als we deze winstgevendheidsanalyse van producten en klanten voor organisaties uitvoeren, ontstaat meestal de zogenoemde 'walviskromme' . Wat we dan zien, is veelal vrij schokkend: een klein gedeelte van de producten respectievelijk klanten is zeer winstgevend (deel A van de grafiek), een wat groter deel heeft een gemiddelde winstgevendheid (deel B), maar een deel is verliesgevend (deel C), en een groot deel is flink verliesgevend (deel D).


Het opstellen van een dergelijk overzicht vereist een adequate toerekening van de operationele kosten en de kapitaalskosten. Cost management dus.

Er ligt een enorm terrein braak voor organisaties die de winstgevendheid structureel op een hoger plan willen brengen. De producten respectievelijk klanten vanaf categorie C in het voorbeeld geven veel mogelijkheden daartoe. Let op: de grote klanten zitten vaak in categorie C of zelfs D!

Naast gedegen ervaring met Cost management is de inzet van een aantal BI tools de sleutel tot deze winstgevendheidsanalyse.

Wilt u geadviseerd worden over de toepassing van deze winstgevendheidsanalyse, neem dan contact op met Co-Efficient Management Consulting. Voor diepgang en dialoog kunt u contact opnemen met: Louis Brackel."The best way to predict your future is to create it."

– Stephen Covey